Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 4/2000. (V. 24.) Állásfoglalása
A netsport.hu domain név visszavonásával kapcsolatos igény ügyében

 

A NetX Consulting Kft. 2000. március 30. napján terjesztette állásfoglalás kérésre a Tanácsadó Testület elé a netsport.hu domain név visszavonásával kapcsolatos előterjesztéssel kapcsolatos iratokat (12/2000. sz. ügy).

A Tanácsadó Testület 2000. május 24.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a PRB-Infotech Rt. által előterjesztett panasz elbírálására eljárási lehetősége nincsen. A TT Szervezeti és Eljárási Szabályzata (a Delegációs és Regisztrációs Szabályzattal összhangban) kimondja, hogy a Tanácsadó Testület kompetenciájába elsődlegesen a domain névkénti névválasztás jogszerűségével kapcsolatos előzetes szakmai-jogtudományi állásfoglalások eseti, vagy az ügyek jelentős csoportjára vonatkozó elvi jellegű meghozatala tartozik.

A Tanácsadó Testület úgy találja, hogy az eset összes körülményire tekintettel eljárási jogosultsága nincs.

A TT álláspontja szerint a netsport.hu domain névre a 2000. február 29.-ig hatályos szabályzat alapján prioritással igényt tartó PRB-Infotech Rt. NKÖM nyilvántartásba vétele körülményeinek, a Regisztrátor esetleges mulasztásának vizsgálatára, valamint annak eldöntésére, hogy a Nemzeti Sport részére már delegálásra került domain név visszavonására sor kerülhet-e a bíróság jogosult.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.  

Budapest, 2000. május 24. 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.