Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 3/2001. (II. 22.) Állásfoglalása

A hasznaltrenault.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 583/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. február 22.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok három "igen" szavazatával, egy ellenszavazattal elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A domain név az igénylő Autoweb Kft. részére nem adható használatba.

Indokolás:

A 583/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó útján a DrávaNet a Tanácsadó Testületet annak eldöntésére kérte, hogy a hasznaltrenault.hu domain név a nem prioritásos igényt benyújtó Autoweb Kft. részére delegálható-e. Az igénylés ellen a DrávaNet-hez 2000. december 4.-én intézett levelében Renault Hungária felszólamlással élt, kérte, hogy a Renault Hungária javára a Magyar Szabadalmi Hivatalnál bejegyzett védjegynek számító szavak és szóösszetételek más javára sem önálló domain névként, sem domain név részeként bejegyezhetők ne legyenek. A Tanácsadó Testület titkársága útján 2000. december 7. napján az Igénylőt a panaszról tájékoztatta, egyben regisztrátorán, az InterWare Kft.-n keresztül felkérte, hogy a névhasználatra való jogosultságát megalapozó dokumentumokat mutassa be. Az Autoweb Kft. 2000. december 11.-én kelt leveléhez ilyen dokumentumot nem mellékelt. A használtautó-kereskedői adatbázist üzemeltető Igénylő álláspontja szerint az igényelt domain név részére történő delegálása a védjegyjogosult érdekeit nem sérti. Szolgáltatásuk részét Magyarország vezető autókereskedései internetes megjelenésének biztosítása, ezen belül az adott márkakereskedés használt gépkocsi állományának megjelenítése is.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint mindez a védjegyoltalom alatt álló név sajátos összefüggésbe helyezésével képzett domain név használatára vonatkozó igényt nem alapoz meg.

A TT korábbi Elvi és Egyedi Állásfoglalásaiban (lsd. a 4/2000, 5/2000, 6/2000 Elvi Állásfoglalások jogi indokolásait) következetesen arra az álláspontra helyezkedett, hogy a delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontjába ütköző igénylések - ha a megtévesztés lehetősége vagy a névhasználat harmadik személyek fennálló jogait sértené - nem teljesíthető. Jelen esetben Renault (mint védjegyoltalom alatt álló és ismert kereskedelmi névnek számító) kifejezésből képzett domain név az Igénylő részére történő használatba adása egyrészt sértené a védjegyjogosult a védjegykizárólagossághoz fűződő jogát, másrészt alkalmas lenne a fogyasztók megtévesztésére, mert azt a képzetet sugallná, hogy a domain név alatt nyújtott szolgáltatás - használt Renault gépjárművek értékesítése - egyrészt kizárólagossággal kötődik a szolgáltatásnyújtóhoz, másrészt, hogy e szolgáltatásnyújtás a Renault Hungária Kft.-vel van összefüggésben.

Mindezek alapján az igénylés nem teljesíthető.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület a jelen lévő tagok három "igen" szavazatával, egy ellenszavazattal fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 22.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.