Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 2/2001. (II. 14.) Állásfoglalása

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó 420., 421., 422. és 480. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2001. február 14-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt ügyekben - a Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásban és 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel - az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntéseket hozta:

420

421

422

nyilvántartó

vodafon.hu (420)

vodafon.hu (421)

vodaphone.hu (422)

11 Kft (420)

Felvonószerelő és Építőipari Szolgáltató Kft. (421)

11 Kft (422).

A 11. Kft. ill. a Felvonószerelő és Építőipari Szolgáltató Kft. által benyújtott igénylések nem teljesíthetők.

Indokolás:

A VODAFONE - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint a vodafone domain képezhető - a V.R.A.M. Távközlési Rt. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A VODAFONE védjegy belföldön jó hírnevet élvez. Az igényelt megjelölések a V.R.A.M. Távközlési Rt. jóhírnevet élvező védjegyéhez hasonlók, azzal összetéveszthetők, és a TT álláspontja szerint azok használata tisztességtelenül használná ki a VODAFONE védjegy megkülönböztető képességét. A TT szerint a domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. Az igényelt domain delegálása a V.R.A.M. Távközlési Rt.-n ill. annak engedélyével bíró más személyen kívül más személy számára bizonyosan megtévesztő ill. valószínűsíthetően jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg a 11 Kft. és a Felvonószerelő és Építőipari Szolgáltató Kft. részére történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

480

nyilvántartó

verisign.hu

Autoweb Kft.

Az Autoweb Kft. igénylésének teljesítése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

A VERISIGN - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igényelt domain képezhető - a Verisign, Inc. mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy, amely belföldön jó hírnevet élvez. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT álláspontja szerint a megjelölés engedély nélküli használata tisztességtelenül használná ki a VERISIGN védjegy megkülönböztető képességét. A névhasználati jogosultságot nem igazoló igénylő számára történő delegálás valószínűsíthetően jogellenes ill. bizonyosan megtévesztő helyzetet eredményezne, ezért a TT felhívja a Regisztrátort, hogy tagadja meg az Autoweb Kft. részére történő delegálást.

(A döntés a 7/2000. (V. 31.) és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglaláson alapul.)

 Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 14.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.