Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 2/2000. (V. 31.) Állásfoglalása

A takaritas.hu és az offshore.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 305/2000. és 306/2000. ügyszámon iktatott, az offshore.hu takaritas.hu domain név tárgyában bejelentett Panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. május 31.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja mindkét ügyben az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint el kell bírálni.

Indokolás:

1. A SEYCHELL szigetek tiszteletbeli konzuljának a régi szabályzat szerinti igénylése regisztrátori hiba miatt a márciusi sorsoláson vett részt, ahol a domaint az M.A.Média Bt nyerte. ... a TT-hez fordult, hogy a regisztrátori hiba a domain igénylőt ne sújtsa, és részére adják ki a korábbi szabályzat szerint igényelt offshore.hu domaint.

Az M.A Média Bt. véleménye szerint a korábbi szabályzat alapján benyújtott igényekre most már nem lehet prioritási igényt alapítani, így kéri, hogy a sorsoláson megnyert domaint megtarthassa.

A Tanácsadó Testület ülésén megjelent ISZT képviselője korábban arról tájékoztatta a Tanácsadó Testületet, hogy nincs a folyamatban lévő olyan ügy, amely 2000. március 1. előtt hatályban volt szabályzat rendelkezései szerint bírálandó el.

A TT elé ettől függetlenül számos olyan ügy kerül, amely a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozik és amelyet az illetékes regisztrátor valamilyen oknál fogva nem zárt le, nem intézett el, illetve tévesen kezelt.

Az ilyen ügyekkel kapcsolatban a TT állásfoglalása az, hogy, azon domain nevek vonatkozásában az új szabályzat alkalmazására nincsen lehetőség, amelyeket a korábbi szabályzat alapján kell elbírálni. Mindaddig, amíg nincs eldöntve, hogy a korábbi szabályzat alapján megilleti-e az igénylőt a prioritás, illetve a régi szabályzat szerint igénye hogyan bírálandó el, teljesíthető-e, addig az új szabályzat rendelkezései az adott domain vonatkozásában nem alkalmazhatóak.

Az új szabályzati rendelkezések kizárólag a 2000. március 1. után beadott kérelmekre alkalmazhatók, illetve az olyan igények tekintetében, amely a regisztrációs szabályzat életbelépését megelőzően adtak be, de már olyan célzattal, hogy azok az új szabályzat rendelkezései szerint legyenek elbírálandóak. Az ilyen igények beadása az új regisztrációs szabályzat hatályba lépése előtt, de már az új regisztrációs adatlapokon történt.

Jelen ügyben a TT álláspontja az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényt, az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint - el kell bírálni.

Ugyanarra a domainra vonatkozó, az új szabályzat alapján benyújtott igény mindaddig nem bírálható el, amíg valamilyen oknál fogva a korábbi szabályzat alapján igényelt domain nevet az igénylőtől vissza nem vonják, vagy annak használatáról a jogosult le nem mond.

Jelen esetben tehát a korábbi regisztrációs szabályzat alapján időbeli elsőbbséggel rendelkező igénylő igénye megelőzi az utóbb benyújtott, prioritással nem rendelkező, az új regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket.

2. A Galambos és Kalmár Bt szabályos a régi szabályzat szerinti, a takaritás.hu domain névre benyújtott igénylése regisztrátori hiba miatt nem került megküldésre. A cég panaszában kifogásolta, hogy a márciusi sorsoláson a domaint más igénylő nyerte. A panaszos csatolta a "takarítás" című időszaki lap engedélyét, amelyet még 2000. február 11-én kapott meg.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a korábbi regisztrációs szabályzat szerinti igény érdemi elbirálásáig, az új szabályzat szerinti eljárásra nem kerülhet sor. A regisztrátor köteles a régi szabályzat szerint prioritással rendelkező igényt teljesíteni.

Az indoklás egyebekben megegyezik a 305/2000-es ügy indoklásával.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. május 31.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.