Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 1/2001. (II. 14) Állásfoglalása

Nyilvánvalóan nem a jogosulttal azonos igénylő által benyújtott egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2001. február 14-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testülethez számos olyan igénylés érkezett, amelyeket a regisztrátorok azért jutattak el hozzá, hogy állásfoglalást adjon arra vonatkozóan, hogy azok gyaníthatóan jogellenesek illetve megtévesztők-e. A megtévesztőség és jogellenesség kérdését a Tanácsadó Testület a 2000. év folyamán többször tárgyalta mind elvi mind egyedi állásfoglalásaiban. Ezen állásfoglalásaiban kiemelte, hogy a regisztrátor maga dönti el, hogy "gyanítja"-e a megtévesztést és visszautasítja a regisztrálást. Amennyiben viszont a regisztrátor számára nem egyértelmű a megtévesztés illetve a jogellenesség és a Tanácsadó Testület elé küldi az ügyet, a Tanácsadó Testület arra vonatkozó állásfoglalását fejti ki, hogy valószinű-e az adott ügyben a megtévesztés illetve a jogellenesség az igénylés illetve az igényléshez kapcsolódó dokumentumok alapján. A TT következetesen kifejtett álláspontja szerint ez a lehetőség mindazokban az esetekben fennáll, amikor az igénylő nem azonos azzal a természetes illetve jogi személlyel, akihez az igényelt domain nyilvánvalóan kapcsolódik.

A fentiekre tekintettel az elé terjesztett igénylések közül a Tanácsadó Testület összevontan foglalt állást az alábbi 378., 412., 413., 426., 526., 540., 547., 557. és 566. sz. ügyekben és az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntéseket hozta:

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domain név

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

378

GTS-Datanet

Kika.hu

1. ...

2. Michelfeit Kft.

... igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető.

A Michelfeit Kft. panasza alapos, így a "kika.hu" domain részére történő delegálásának nincs akadálya.

Indokolás:

A Michelfeit Kft. értesítette a regisztrátort arról a tényről, hogy anyavállalata elnevezése "Kika"-ra változott. Erre vonatkozóan csatolta az osztrák vállalat cégiratait. E mellett a korábban "Michelfeit" néven ismertté vált cég külföldön már "Kika" néven ismert.

Az igénylés teljesítése - tekintetbe véve, hogy az igénylő magánszemély a változásról szóló sajtóközlemény megjelenését követően nyújtotta be az igénylését - gyaníthatóan megtévesztő lenne. A panaszos magyar leányvállalat számára a "Kika" cégnév bejegyzése folyamatban van, igénylését nem prioritásos alapon nyújtotta be. Az igénylésé teljesítésének nincs akadálya.

412.

1. Pronet Kft.

2. Elender Rt.

sagafoods.hu

1. ...;s

2. Sága Foods Rt.

...;s magánszemély igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető. Az igényelt domain delegálását a Sága Foods Rt. részére kell teljesíteni.

Indokolás:

A "Sága" egy közismert élelmiszeripari kereskedelmi név, amelyet ...;s magánszemély igényelt a PRONET Kft. regisztrátortól. A regisztrátor az igénylést a TT elé utalta.

A TT előtt folyamatban levő ügyben, a kérdéses domain vonatkozásában, a SÁGA Foods Rt. panaszt és azzal párhuzamosan 2000. Augusztus 22-én prioritásos igényt nyújtott be.

A közismert kereskedelmi név nem a SÁGA Foods részére történő delegálása ellenkezne a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontjával, ezért a TT ...;s igénylésének elutasítását javasolja A Tanácsadó Testület egyben megállapítja, hogy a SÁGA Foods Rt. a panaszához mellékelt cégkivonattal tanúsította, hogy az igényelt domain azonos a rövidített elnevezésével.

413.

Alarmix Kft.

virginmegastore.hu

Erba'96 Kft.

Az Erba'96 Kft. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető

Indokolás:

A Virgin Megastore egy közismert audiovizuális termékeket forgalmazó áruházlánc. Amennyiben az igénylés népszerű, közismert kereskedelmi névre vonatkozik. Az igénylés teljesítése a kereskedelmi név használójának hozzájárulása nélkül gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne.

426

nyilvántartó

office-depot.hu

Unitrend 2000

Az Unitrend 2000 igénylése a delegációs és Regisztrációs Szabályzat alapján nem teljesíthető.

Indokolás:

A Office Depot közismert kereskedelmi név. Az Office Depot a világ egyik legnagyobb irodai áruházlánca. Az igénylő által kért domain név az Office Depot-tól csak egy kötőjellel tér el, a megtévesztés lehetősége gyanítható, a kérdéses domain név delegálása a kereskedelmi név használójának engedélye nélkül jogszabályba (a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozásról szóló 1996. évi LVII törvénybe) ütközne.

526

NetX Consulting Kft.

armal.hu

1.0 Studio Szolgátltató Bt.

Az 1.0 Sudio Szolgáltató Bt. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

Az Armal egy nagy ír befektetési szolgáltató, amelynek számos európai ügynöksége van (www. armal.com). Az igénylő nyilvánvalóan nem azonos az Armal-lal, igénylése a kereskedelmi név használójának engedélye nélkül gyaníthatóan megtévesztő.

540

nyilvántartó

debrecenplaza.hu

Első Magyar Internet Szaknévsor Kft.

Az Első Magyar Internet Szaknévsor Kft. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

Debrecenben az egyik "plázát" a DEBRECEN PLAZA Bevásárló és Szórakoztatóipari Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti, mely a térségben "debrecenplaza" néven ismert. A kereskedelmi névvel azonos domain igénylése olyan jogi személy részéről, aki nyilvánvalóan nem azonos a DEBRECEN PLAZA Kft.-vel, annak engedélye nélkül nyilvánvalóan megtévesztő.

541

nyilvántartó

kinizsitksz.hu

Innovex'97 Kft.

A kinizsitksz. hu igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

A "kinizsitakarék" elnevezés egy közismert kereskedelmi név, amely a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezethez kötődik. A takarékszövetkezet pénzintézeti forma közismert rövidítése a "tksz" betűcsoport. A "kinizsitakarek" és a "tksz" összekapcsolásaként előálló domain delegálása a kereskedelmi név használójának engedélye nélkül gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne.

547

nyilvántartó

internic.hu

11 Kft.

A 11 Kft. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

Az Internic az integrált hálózati információs szolgáltatási központ megnevezése, s az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának az amerikai jog szerint szolgáltatási védjegye. Bár az Internic nem a Magyar Szabadalmi Hivatal által lajstromozott védjegy, az Internet közegében széles körben ismert névvel azonos domain .hu TLD alá történő delegálása a 11 Kft. részére a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan megtévesztő lenne.

557

nyilvántartó

fovinform.hu

Befektetes.hu Bt.

A Befektetes.hu Bt. igénylése a Delegációs és Regisztrációs Szabályzatba ütközik.

Indokolás:

A "fővinform" egy közismert szolgáltatás és kereskedelmi név. Az igénylő nyilvánvalóan nem azonos a szolgáltatást végzővel, igénylése annak engedélye nélkül gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne.

566

nyilvántartó

warner.hu

InterCom Rt.

Az InterCom. igénylése csak akkor teljesíthető, amennyiben csatolja a Time Warner Entertrainment Company hozzájárulását, ellenkező esetben az igénylés nyilvánvalóan jogszabályba ütközik.

Indokolás:

A Time Warner Entertrainment Company közismert szórakoztatóipari vállalkozás, amely "warnerbrothers" illetve "warner" kereskedelmi néven vált közismertté. Az igénylés akkor teljesíthető, ha a szintén szórakoztatóiarban tevékenykedő InterCom Rt. csatolja a jogosult hozzájárulását. Ellenkező esetben az igénylés teljesítése jogszabályba (a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozásról szóló 1996. évi LVII törvénybe) ütközne.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. február 14.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.