Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 1/2000. (V. 24.) Állásfoglalása
A computer.hu domain név a Computer.hu Számítástechnikai Bt. Igénylő részére prioritással történő kiadása tárgyában

 

A Tanácsadó Testület elé az Ingerity Kft., mint Regisztrátor 2000. április 03. napján (más vitatott igénylésekkel együtt) terjesztette a Computer.hu Betéti Társaság a computer.hu domain név prioritásos alapon történő Igénylését állásfoglalás kérés céljából (101/2000. ügy).

A Tanácsadó Testület 2000. május 24.-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Computer.hu Betéti Társaságot cégneve alapján prioritás a Tanácsadó Testület 2/2000. Elvi Állásfoglalásában részletesen kifejtett indokokra is tekintettel

nem illeti meg,

prioritásos joga csak a teljes rövidített cégnevet tartalmazó (pl. a computer-hu.hu, illetőleg a computerhu.hu) domain nevek vonatkozásában áll fenn.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2000. május 24.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.