Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 16/2022. (V. 9.) sz. Állásfoglalása

A skindex.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1097/2022. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A skindex.hu domain az igénylő Pr-ego Kft. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A skindex.hu domain nevet a Pr-ego Kft. (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen az INDEX.HU Informatikai Zrt. (Panaszos) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos előadta, hogy üzemeltetője a hazai internetes piacon meghatározó „index.hu" oldalnak, és kiadója a honlapon keresztül elérhető Index internetes sajtóterméknek. Az index megjelölés hazai és nemzetközi védjeggyel is védett.

 

Panaszos kifejtette, hogy a hivatkozott domain név a cégnevéhez és az általa használt domain nevekhez (index.hu, indexvideo.hu, index2.hu, indexketto.hu) megtévesztésig hasonlít, illetve a felhasználók részéről fennáll az összetéveszthetőség veszélye.

 

Hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2 pontjára, mely szerint nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Ez alapján kérte a delegálás elutasítását.

 

A Panaszolt domain igénylő válaszirata szerint a hivatkozott skindex.hu domain nevet a hazai bőrgyógyászokat összefogó szakmai szervezet, a Magyar Dermatológia Társulat, non-profit, laikus tájékoztató oldalának elhelyezése céljából, a szervezet megbízásából igényelte.

 

A skin (bőr) + index (tartalomjegyzék) közkeletű és széles körben használt idegen szavak. Az ezek összetételéből képzett domainen a bőr különböző betegségeit a laikus közönség számára közérthető, és orvosi szempontból is hiteles formában bemutató, ismeretterjesztő weboldalt kíván elhelyezni a bőrgyógyász szakmai szervezet. A már elkészült anyagok a skindex.hu oldalon megtekinthetők. A Panaszolt szakcikket csatolt továbbá annak bizonyítására, hogy a skindex kifejezés, egyben egy a bőrgyógyász szakmában használatos orvosi felmérés elnevezése is.

 

Hivatkozott továbbá arra, hogy a tárgyi domain név két betűvel is eltér az index domaintól és védjegytől, illetve arra, hogy korábban már számos, az index.hu domaintől egy betűeltéréssel megkülönböztetett domain bejegyzésére és delegálására is sor került, így például a zindex.hu, a xindex.hu, a pindex.hu, és a windex.hu domainek esetében.

 

Véleménye szerint sem a domain, sem az azon elhelyezett anyagok nem sértik a Panaszos ábrás védjegyéhez fűződő jogait.

 

Álláspontja szerint tehát sem az skindex.hu oldal célja, tematikája, sem annak kialakítása nem hasonlít és nem is emlékeztet a Panaszos által hivatkozott internetes sajtótermékére, azaz a skindex.hu domain mögöttes tartalma és a Panaszos által hivatkozott internetes sajtótermékek egymással közvetlen összefüggésbe nem hozhatók, össze nem téveszthetők.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a panaszolti érvekkel egyetértve és saját, folyamatosan követett gyakorlatára is hivatkozva (lásd. pl. bixindex.hu, trustindex.hu, westindex döntés) az alábbiakra figyelemmel a panaszt megalapozatlannak tartja.

 

Az index szó jelentése „mutató”, mely széles körben használatos magyar kifejezés. (BUX-index, SWAP index, BMI index, fitness index stb.) Domain névként történő kizárólagos használata, mások elzárása attól, hogy ezt a közszót, domain neve elemeként használja, nem lehetséges.

 

A TT az eljárás során megállapította, hogy Panaszos valóban jogosultja az általa hivatkozott közösségi védjegynek, amely egy színes, ábrás megjelölés, oltalma a reklámozás, kereskedelmi ügyletek, távközlés, nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás és sport- és kulturális tevékenységek áruosztályokba tartozó árukra és szolgáltatásokra terjed ki. Ahogy azt a TT a már fent hivatkozott állásfoglalásaiban is kifejtette, a Panaszos védjegyében az „index” kifejezés leíró jellegű szóelem, melynek önmagában vett megkülönböztető képessége gyenge. Számos bejegyzett védjegy létezik, amely az index szót valamilyen formában tartalmazza. A rendelkezésre álló iratok alapján nincs olyan adat, amely védjegybitorlásra, jogszabálysértésre engedne következtetni.

 

A skindex. hu és az index.hu domain név, illetve a fent hivatkozott „index” védjegy, mind írásban, mind kiejtésben egymástól jól elkülönül, az „sk” előtag valószínűtlenné teszi a domain összetévesztését, elgépelést az internetes felhasználók számára.

 

A fentiek alapján a TT ezért a panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint a skindex.hu domain név a Pr-ego Kft. részére delegálható.

 

A TT felhívja azonban a Panaszolt figyelmét a tárgyi domain jogszerű használatára azzal, hogy a használat szabálytalansága, a jogosult esetleges fellépése, a domain használati jog visszavonását eredményezheti.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2022. május 9.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.