Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 8/2021. (VII.15.) sz. Állásfoglalása

 

A yousign.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (1075/2021. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A yousign.hu domain név az igénylő [magánszemély] számára nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A yousign.hu domain név delegálását a [magánszemély] („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Yousign francia vállalkozás („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást és eseti állásfoglalás iránti kérelmet.

 

A Panaszos képviselője útján kifejtette, hogy cégnévként, kereskedelmi névként, védjegyként, domainként használja a nevet. A Yousign egy hitelesített szoftveres megoldás ellenőrizhető elektronikus aláírások előállítására. Két európai ábrás védjegyre hivatkozott, továbbá arra, hogy az elnevezés jó hírnevű, közismert, és hogy Panaszos rosszhiszeműen az ő vállalkozásuk jó hírét kihasználva akar előnyhöz jutni, és Panaszos gyaníthatóan védjegybitorlást követne el.

 

Panaszolt nem adott be nyilatkozatot a panaszra.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatok alapján döntött.

 

A Panaszos által benyújtott két védjegy közül csak az egyik regisztrált, a másik ellen felszólalás van folyamatban. Ez utóbbi védjegyet a TT nem vette figyelembe. A regisztrált európai védjegy a 9, 38,

42. osztályokban lett regisztrálva. A védjegy színes, ábrás, jellegzetes „y” betű, amely alatt a yousign felirat jól felismerhető. A yousign szónak ábra nélkül önmagában csekély a megkülönböztető képessége, és a TT a cégnévre való hivatkozást nem tartotta megalapozottnak. A TT megalapozatlannak tartja Panaszos azon hivatkozását is, miszerint a védjegy „többletjogokat” megalapozó jóhírnevű, közismert védjegy lenne.

 

A védjegy jól látható szóelemére visszatérve a TT álláspontja az, hogy az angol hangzású kereskedelmi névként is a magyar felhasználók számára jól megjegyezhetően írja körül azt a szolgáltatást, amelyet Panaszos nyújt. A domain önmagában is egy másik félre utal („you”), amely alapján gyanítható, hogy a domain nem privát célú felhasználására törekedett Panaszolt. Amennyiben Panaszolt gazdasági célú felhasználásra kérte a domain delegálását, akkor annak jellege („sign”) miatt gyanítható, hogy a gazdasági cél is hasonló Panaszos vállalkozásáéval.

 

Azzal, hogy Panaszolt nem reagált Panaszos beadványára, a TT nem kapott támpontot a fenti gyanú eloszlatására. A fentiekre tekintettel a TT úgy döntött, hogy gyaníthatóan jogellenes lehet a domain Panaszolt általi használata, ezért számára az a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) pontja alapján a domain nem delegálható.


Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (https://info.domain.hu/tt/eseti_allasfoglalasok) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2021. július 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 


…………………………………………… dr. Verebics János

Elnök Sk.


………………………………………………… Dombi Gábor

Titkár Sk.