Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 7/2020. (X. 27.) sz. Állásfoglalása

 

A blogtarhely.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1067/2020. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A blogtarhely.hu domain név az igénylő 3 in 1 Hosting Bt. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A blogtarhely.hu domain név delegálását a 3 in 1 Hosting Bt. („Panaszolt”) kérte, amely ellen az Inda-Labs Zrt. („Panaszos”)  nyújtott be határidőben kifogást jogi képviselője útján. Panaszos annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történő delegálása jogellenes helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2.a) pontját sértené. A Panaszos szerint a Panaszolt a domain név regisztrálása esetén, annak használatba vételekor gyaníthatóan védjegybitorlást követne el. Panaszos a tulajdonosa az Indamedia Sales Kft-nek, amely blog.hu ábrás védjeggyel rendelkezik a 35, 38, 41, 42. osztályokban.

 

Panaszolt képviselője útján előadja, hogy a hivatkozott védjegy ábrás, és véleménye szerint a domain delegálása nem sértheti Panaszos jogait. Előadta, hogy a blogtarhely.eu és a blogtarhely.com domainek is az övék, és egy Wordpress rendszerre épülő komplex tárhely szolgáltatást nyújtanak ügyfeleiknek.

 

Tanácsadó Testület (TT) a TT a Regisztrációs Szabályzat 9 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta.

 

A Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontja szerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A TT megállapította, hogy a Panaszolt rövidített, bejegyzett cégnevében is szerepel a hosting, amely gyakorlatilag tárhelyszolgáltatást jelent, így a domain önmagában nem megtévesztő.

 

A TT megvizsgálta, hogy fennáll-e a védjegybitorlás gyanúja a hivatkozott védjegy kapcsán. Ennek kapcsán Panaszolt álláspontját osztotta.

 

A hivatkozott védjegy színes ábrás, és a blog szót tartalmazza nyomatékosan, jellegzetes írásmóddal. A blog szó önmagában, mint szó oly mértékben leíró, hogy a védjegy megkülönböztető képessége kizárólag az ábrára korlátozódik, és e szóelem intenzív használattal sem szerzett olyan megkülönböztető képességet, amely a védjegyjogosulthoz való rögzülést, így a ’blog’ szóra való kizárólagos jogokat eredményezne. Általánosan pedig ki van zárva a védjegyoltalomból az olyan megjelölés, amelyet az általános nyelvhasználatban állandóan és szokásosan alkalmaznak. A fentiek miatt a domain delegálása gyaníthatóan nem jogellenes.

 

Mindezekre figyelemmel a domain névre vonatkozó igény teljesíthető, a domain név Panaszolt részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2020. október 27.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.