Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

 

A Tanácsadó Testület 5/2020. (IX. 21.) sz. Állásfoglalása

Az yndex.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1065/2020. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az yndex.hu domain számára nem delegálható.

Indokolás:

 

Az yndex.hu domain nevet természetes személy (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen az Index.hu Informatikai Zrt. Panaszos nyújtott be kifogást. Kifogásában előadta, hogy a domain név a Panaszos cégnevéhez, az általa használt domain nevekhez megtévesztésig hasonlít (index.hu, illetve: indexvideo.hu, stb.), és álláspontja szerint a felhasználók összetéveszthetik őket. Felhívta a figyelmet arra, hogy üzemeltetője a hazai internetes piacon meghatározó „index.hu" oldalnak, és kiadója a honlapon keresztül elérhető Index internetes sajtóterméknek. Az index megjelölés hazai és nemzetközi védjeggyel is védett (index színes ábrás védjegy, elismert bejelentés napja: 2010.09.28, hazai lajstromszám: 1063980, nemzetközi oltalom kezdete: Dec 20, 2011).

 

Álláspontja szerint a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2. pontja szerint a választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) nem sértheti. Továbbá nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

 

Kérte, hogy a Tanácsadó Testület vizsgálja meg és utasítsa el a fenti kifogással érintett domain név igénylő számára történő regisztrálását, delegálását.

 

A Panaszolt válaszában, kijelentette, hogy „megtartja a domaint, nem érti mi köze az index.hu-nak a yndex.hu lefoglalt domainhez.” Panaszolt egyebet nem adott elő.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az igényelt domain esetleges jogellenességét és megtévesztő voltát vizsgálta.

 

 

A TT már korábban – több hasonló ügy kapcsán – kifejtette, hogy a Panaszos valóban rendelkezik érvényes magyar és nemzetközi védjeggyel a 35, 38, 41. osztályokban. E védjegy hangsúlyos része az „Index” szóelem, míg ábrás jellege minimális. Az index védjegy nagy ismertségnek örvend az árujegyzék területén, és intenzív használata relatíve erősebb megkülönböztető képességet is kölcsönöz a védjegynek. (Lsd. 1062/2020. TT eseti állásfoglalás.)

 

Az igényelt domain név első „y” betűje az egyetlen eltérés panaszos „index” megjelöléséhez képest.  A TT álláspontja szerint ez a minimális különbség nem alkalmas arra, hogy a panaszos (védjegyoltalom alatt is álló) „index” megjelölésétől megkülönböztetésre kerüljön, mivel fonetikusan azonos a kettő, vizuálisan nagy mértékű a hasonlóság, önálló jelentése vagy megkülönböztető képessége pedig nincs az „yndex” betűsornak – emiatt a TT az összetéveszthetőséget megállapíthatónak tartja.

 

A fentieken túl a TT megtévesztőnek is találja a domaint, mert a fogyasztók az Index.hu céghez, Magyarország egyik legnépszerűbb kezdő és honlapjához köthető politikai hír-, illetve sajtóanyagot esetleg egyéb tevékenységet vélnek a domain mögött. (Lsd. 1062/2020. TT eseti állásfoglalás.)

 

Ezen összefüggés látszatának keltése tisztességtelenül használná ki a védjegy illetve az index.hu honlap közismertségét.

 

Fentiekre illetve az Index.hu védjegy és márka ismertségére is tekintettel, a TT álláspontja szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő, így az a DRSZ 2.2.2. pontjába is ütközik, ezért az yndex.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2020. szeptember 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.