Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 3/2020. (IX. 10.) sz. Állásfoglalása

A politikaindex.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1063/2020. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A politikaindex.hu domain számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A politikaindex.hu.hu domain nevet természetes személy (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen az Index.hu Informatikai Zrt. Panaszos nyújtott be kifogást. Kifogásában előadta, hogy a domain név a Panaszos cégnevéhez, az általa használt domain nevekhez megtévesztésig hasonlít (index.hu, illetve: indexvideo.hu, stb.), és álláspontja szerint a felhasználók összetéveszthetik őket. Felhívta a figyelmet arra, hogy üzemeltetője a hazai internetes piacon meghatározó „index.hu" oldalnak, és kiadója a honlapon keresztül elérhető Index internetes sajtóterméknek. Az index megjelölés hazai és nemzetközi védjeggyel is védett (index színes ábrás védjegy, elismert bejelentés napja: 2010.09.28, hazai lajstromszám: 1063980, nemzetközi oltalom kezdete: Dec 20, 2011).

 

Álláspontja szerint a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2. pontja szerint a választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) nem sértheti. Továbbá nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

 

Kérte, hogy a Tanácsadó Testület vizsgálja meg és utasítsa el a fenti kifogással érintett domain név, igénylő számára történő regisztrálását, delegálását.

 

A Panaszolt válaszában, a domain megszerzésével kapcsolatos terveit ismertetve előadta, hogy a politikaindex.hu portál egy napi és heti, más médiákban, kizárólag politikai vonatkozásban közzétett híreket, eseményeket, magyarázó, kommentelő, és a felhasználók által tetszési mutatóval (szavazattal) értékelhető weboldal lesz. A weboldalból elérhető lesz a „politikatőzsde” nevű, az igénylő által korábban már működtetett – Sztártőzsde elnevezésű - online játékhoz hasonló tőzsdejáték.

 

Az online játék lényege, hogy a regisztrált felhasználók ismert politikai közszereplők fényképeivel, a regisztrációkor kapott induló összegű virtuális pénzért a kereslet és kínálat szerint ”tőzsdézhetnek”, egymás között adhatják-vehetik a részvényeket, amik a közszereplők digitalizált fotóiban testesültek meg.

 

A tőzsdejátékban a mindennapi tőzsdezárást követően az aktuális napon a legtöbb a napi kereskedésben résztvevő közszereplő fotóját tartalmazó virtuális „részvény” a címlapon (politikaindex.hu) mint kiemelt részvény megjelenítésre kerül.

 

A Panaszolt véleménye szerint a Panaszos által ábrásan levédett „INDEX” szó egyrészt nincs levédve online felhasználhatóság ellen, másrészt hivatkozott a Tanácsadó Testület bixindex.hu és trustindex.hu domain delegálásának ügyében kifejtett indoklására.

 

A Tanácsadó Testület (TT) az igényelt domain esetleges jogellenességét és megtévesztő voltát vizsgálta.

 

Egyértelmű hogy a Panaszos cégneve és a tárgyi domain név nem azonos, ezért névvédelem területén a Panaszos eredménnyel nem léphet fel.

 

A TT állandó gyakorlata valóban kiterjed arra, hogy közszavak domain névként való kisajátítását, e közszavak mások általi használattól való elzárását megakadályozza. Kétségtelenül ilyen, többféle értelemben és összefüggésben használt kifejezés az „index” közszó is.

 

Ugyanakkor a TT többször kifejtette, hogy a domain név delegálhatóságának kérdését mindig a konkrét ügy tényállása, körülményei alapján bírálja el, minden delegálási vita egyedi döntést kíván.

 

A TT már korábban – egy hasonló ügy kapcsán - kifejtette, hogy a Panaszos valóban rendelkezik érvényes magyar és nemzetközi védjeggyel a 35, 38, 41. osztályokban. E védjegy hangsúlyos része az „Index” szóelem, míg ábrás jellege minimális. Az index.hu védjegy nagy ismertségnek örvend az árujegyzék területén, és intenzív használata relatíve erősebb megkülönböztető képességet is kölcsönöz a védjegynek. (Lsd. 1062/2020. TT eseti állásfoglalás.)

 

A Panaszolt által előadottak egyben igazolják, hogy a Panaszolt a domaint, a Panaszos árujegyzékébe (38. osztály - internetes fórumok biztosítása és 41.osztály - számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások) tartozó, azzal összetéveszthető szolgáltatásra kívánja használni, amelyre a védjegy biztosította védelem, - a Panaszolt véleményével szemben – kiterjed, mind az on-line mind az azon túli területekre.

 

Megjegyzi továbbá a TT, hogy a konkrét körülmények alapján a Panaszolt természetes személy tevékenysége, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tptv ) szempontjából egyértelműen gazdasági tevékenység, még akkor is, ha nem kap közvetlenül pénzt érte és a tevékenységet játékként tünteti fel (látogatottságot szerez, reklámokat helyezhet el stb.).

 

Mivel a Panaszolt tevékenysége (pl. hírek, kommentek közzététele) a Panaszos védjeggyel védett és általánosan ismert internetes tevékenységével azonos illetve feltűnően hasonló, megállapítható, hogy a Panaszolt és az Index.hu Informatikai Zrt egymásnak, a fent hivatkozott Tptv alapján versenytársai is. A Tpvt. 2. § és 6. § alapján a jogellenes, ha a felek versenytársak, vagyis azonos piacon fejtenek ki gazdasági tevékenységet, és az egyik versenytárs által használt megjelölés olyan, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását szokták felismerni.

 

A TT álláspontja szerint, a domain névben található „politika” szó előtag maga is olyan közszó, amely nem rendelkezik megkülönböztető képességgel, továbbá jelentésével arra utal(hat), hogy a domain alatt megjelenő tartalmak valamilyen módon összefügghetnek a védjegy illetve a domain név jogosultjának sajtó illetve üzleti tevékenységével, emiatt a TT az összetéveszthetőséget megállapíthatónak tartja.

 

A fentieken túl a TT megtévesztőnek is találja a domaint, mert gyanítható és okkal feltételezhető, hogy a fogyasztók az Index.hu céghez, Magyarország egyik legnépszerűbb kezdő és honlapjához köthető politikai hír-, illetve sajtóanyagot vélnek a domain mögött. (Lsd. 1062/2020. TT eseti állásfoglalás.)

 

Ezen összefüggés látszatának keltése tisztességtelenül használná ki a védjegy illetve az index.hu honlap közismertségét. E tisztességtelen szándékra utal, hogy az igénylő által korábban működtetett on-line játék is a „Sztártőzsde” nevet és nem a „Sztárindex” nevet használta, és jelenleg sincs akadálya annak, hogy a Panaszolt a hivatkozott védjegyben illetve domain névben hangsúlyos „index” szó helyett, az e szót nem tartalmazó és a tervezett honlap tartalmát pontosabban megjelölő, pl. tőzsde megnevezést tartalmazó domain nevet válasszon.

 

Fentiekre tekintettel illetve az Index.hu védjegy és márka ismertségére is, a TT álláspontja szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő, így az a DRSZ 2.2.2. pontjába is ütközik, ezért a poltikaindex.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2020. szeptember 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.